Trang chủ Vần V

Vần V

T19.1: Vật lạ trong bàng quang

Mã bệnh ICD 10 T19.1: Vật lạ trong bàng quang. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T19.2: Vật lạ trong âm hộ và âm đạo

Mã bệnh ICD 10 T19.2: Vật lạ trong âm hộ và âm đạo. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T19.3: Vật lạ trong tử cung (bất kỳ chỗ nào)

Mã bệnh ICD 10 T19.3: Vật lạ trong tử cung (bất kỳ chỗ nào). Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T19.8: Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường tiết niệu sinh dục

Mã bệnh ICD 10 T19.8: Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường tiết niệu sinh dục. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T17.1: Vật lạ trong lỗ ngoài mũi

Mã bệnh ICD 10 T17.1: Vật lạ trong lỗ ngoài mũi. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T18.3: Vật lạ trong ruột non

Mã bệnh ICD 10 T18.3: Vật lạ trong ruột non. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T17.2: Vật lạ trong hầu họng

Mã bệnh ICD 10 T17.2: Vật lạ trong hầu họng. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T18.4: Vật lạ trong ruột

Mã bệnh ICD 10 T18.4: Vật lạ trong ruột. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T17.3: Vật lạ trong thanh quản

Mã bệnh ICD 10 T17.3: Vật lạ trong thanh quản. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T18.5: Vật lạ trong hậu môn và trực tràng

Mã bệnh ICD 10 T18.5: Vật lạ trong hậu môn và trực tràng. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T17.4: Vật lạ trong khí quản

Mã bệnh ICD 10 T17.4: Vật lạ trong khí quản. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T18.8: Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường tiêu hóa

Mã bệnh ICD 10 T18.8: Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường tiêu hóa. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T17.5: Vật lạ trong phế quản

Mã bệnh ICD 10 T17.5: Vật lạ trong phế quản. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T18.9: Vật lạ trong đường tiêu hóa, chưa xác định

Mã bệnh ICD 10 T18.9: Vật lạ trong đường tiêu hóa, chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T17.8: Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường hô hấp

Mã bệnh ICD 10 T17.8: Vật lạ nơi khác và nhiều phần của đường hô hấp. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T17.9: Vật lạ trong đường hô hấp, phần chưa xác định

Mã bệnh ICD 10 T17.9: Vật lạ trong đường hô hấp, phần chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T15.9: Vật lạ ở ngoài mắt, phần chưa xác định

Mã bệnh ICD 10 T15.9: Vật lạ ở ngoài mắt, phần chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T18: Vật lạ trong đường tiêu hóa

Mã bệnh ICD 10 T18: Vật lạ trong đường tiêu hóa. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T16: Vật lạ ở tai

Mã bệnh ICD 10 T16: Vật lạ ở tai. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T18.0: Vật lạ trong miệng

Mã bệnh ICD 10 T18.0: Vật lạ trong miệng. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên