Trang chủ Vần V

Vần V

Y58.3: Vaccin dịch hạch

Mã bệnh ICD 10 Y58.3: Vaccin dịch hạch. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.4: Vaccin uốn ván

Mã bệnh ICD 10 Y58.4: Vaccin uốn ván. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.5: Vaccin bạch hầu

Mã bệnh ICD 10 Y58.5: Vaccin bạch hầu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.6: Vaccin ho gà, bao gồm phối hợp với 1 thành phần ho gà

Mã bệnh ICD 10 Y58.6: Vaccin ho gà, bao gồm phối hợp với 1 thành phần ho gà. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.8: Vaccin phối hợp vi khuẩn, trừ phối hợp 1 thành phần ho gà

Mã bệnh ICD 10 Y58.8: Vaccin phối hợp vi khuẩn, trừ phối hợp 1 thành phần ho gà. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.9: Vaccin khác và không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y58.9: Vaccin khác và không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y57.7: Vitamin, không xếp loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 Y57.7: Vitamin, không xếp loại nơi khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y59.0: Vaccin virus

Mã bệnh ICD 10 Y59.0: Vaccin virus. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58: Vaccin vi khuẩn

Mã bệnh ICD 10 Y58: Vaccin vi khuẩn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y59.1: Vaccin Rickettsia

Mã bệnh ICD 10 Y59.1: Vaccin Rickettsia. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y44.1: Vitamin B12, acid folic và những chế phẩm khác chống thiếu máu đại...

Mã bệnh ICD 10 Y44.1: Vitamin B12, acid folic và những chế phẩm khác chống thiếu máu đại huyết bào non (megaloblast). Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

W21: Va phải hay bị đập bởi dụng cụ thể thao

Mã bệnh ICD 10 W21: Va phải hay bị đập bởi dụng cụ thể thao. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W22: Va phải hay bị đập bởi vật khác

Mã bệnh ICD 10 W22: Va phải hay bị đập bởi vật khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

T81.5: Vật lạ do vô ý để lại trong khoang cơ thể hoặc vết...

Mã bệnh ICD 10 T81.5: Vật lạ do vô ý để lại trong khoang cơ thể hoặc vết mổ sau khi thủ thuật. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T80-T88 Biến chứng phẫu thuật và chăm sóc y tế không xếp loại ở nơi khác

T79.5: Vô niệu do chấn thương

Mã bệnh ICD 10 T79.5: Vô niệu do chấn thương. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T79-T79 Một vài biến chứng sớm của chấn thương

T70.0: Viêm tai do chấn thương khí áp

Mã bệnh ICD 10 T70.0: Viêm tai do chấn thương khí áp. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T66-T78 Tác dụng khác và chưa xác định của căn nguyên bên ngoài

T70.1: Viêm xoang do chấn thương khí áp

Mã bệnh ICD 10 T70.1: Viêm xoang do chấn thương khí áp. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T66-T78 Tác dụng khác và chưa xác định của căn nguyên bên ngoài

T19.9: Vật lạ trong đường tiết niệu sinh dục, phần chưa xác định

Mã bệnh ICD 10 T19.9: Vật lạ trong đường tiết niệu sinh dục, phần chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T19: Vật lạ đường tiết niệu sinh dục

Mã bệnh ICD 10 T19: Vật lạ đường tiết niệu sinh dục. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

T19.0: Vật lạ trong niệu đạo

Mã bệnh ICD 10 T19.0: Vật lạ trong niệu đạo. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T15-T19 Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên