Tra cứu Mã danh mục Y tế

Dễ dàng tra cứu thông tin mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT như Mã ICD 10, Mã thuốc, Mã khám chữa bệnh theo QĐ 7603/QĐ-BYT (phiên bản số 6)

 • Danh mục mã bệnh y học cổ truyền
  • Danh mục mã bệnh YHCT
  • Danh mục mã bệnh YHCT bổ sung
  • Danh mục mã bênh YHCT sửa đổi
  • Danh mục mã bệnh YHCT hủy
 • Danh mục mã vật tư y tế
  • Danh mục mã VTYT
  • Danh mục mã hãng sản xuất VTYT
 • Danh mục mã máu và chế phẩm máu
 • Danh mục mã bệnh theo ICD 10
 • Danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi.

Mã y tế

Mã y tế là gì?

Mã danh mục dùng chung

Bộ mã danh mục dùng chung là gì?

Bộ mã danh mục dùng chung là cơ sở dữ liệu đầu vào áp dụng trong phần mềm để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Bộ mã danh mục dùng chung mới nhất của bộ Y tế

Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 6) mới nhất được ban hành theo Quyết định 7603/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 và yêu cầu triển khai từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Lịch sử các phiên bản Bộ mã danh mục dùng chung

 • (2015) Bộ mã danh mục dùng chung (Phiên bản số 1) Quyết định 2182/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015)
 • (2015) Bộ mã danh mục dùng chung (Phiên bản số 2) Quyết định 5084/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015)
 • (2016) Bộ mã danh mục dùng chung (Phiên bản số 3) Quyết định 1122/QĐ-BYT (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016)
 • (2017) Bộ mã danh mục dùng chung (Phiên bản số 4) Quyết định 3465/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016)
 • (2018) Bộ mã danh mục dùng chung (Phiên bản số 5) Quyết định 6061/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017)
 • (2019) Bộ mã danh mục dùng chung (Phiên bản số 6) Quyết định 7603/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018)