Mã danh mục

Tra cứu mã ICD 10 - Số đăng ký thuốc và hơn thế

ALAXAN Hộp 5 vỉ x 20 viên – SĐK VD-11370-10

Thuốc ALAXAN - VD-11370-10: Hộp 5 vỉ x 20 viên Hoạt chất Acetaminophen + Ibuprofen 325 mg + 200 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 896 đồng/viên

ALAXAN Hộp 25 vỉ x 4 viên – SĐK VD-11370-10

Thuốc ALAXAN - VD-11370-10: Hộp 25 vỉ x 4 viên Hoạt chất Acetaminophen + Ibuprofen 325 mg + 200 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 896 đồng/viên

ASPILETS EC Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VD-4237-07

Thuốc ASPILETS EC - VD-4237-07: Hộp 10 vỉ x 10 viên Hoạt chất Acetyl salicylic acid 80 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 541 đồng/viên