Trang chủ Vần U

Vần U

Y54.2: Ức chế carbonic-anhydrase

Mã bệnh ICD 10 Y54.2: Ức chế carbonic-anhydrase. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y49.3: Ức chế tâm thần và an thần loại phenothiazin

Mã bệnh ICD 10 Y49.3: Ức chế tâm thần và an thần loại phenothiazin. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y49.5: Ức chế tâm thần và an thần khác

Mã bệnh ICD 10 Y49.5: Ức chế tâm thần và an thần khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

T87.3: U thần kinh của mỏm cắt cụt

Mã bệnh ICD 10 T87.3: U thần kinh của mỏm cắt cụt. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T80-T88 Biến chứng phẫu thuật và chăm sóc y tế không xếp loại ở nơi khác

T82.9: Unspecified complication of cardiac and vascular prosthetic device, implant and graft

Mã bệnh ICD 10 T82.9: Unspecified complication of cardiac and vascular prosthetic device, implant and graft. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T80-T88 Biến chứng phẫu thuật và chăm sóc y tế không xếp loại ở nơi khác

R39.2: Urê máu cao ngoài thận

Mã bệnh ICD 10 R39.2: Urê máu cao ngoài thận. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R30-R39 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới hệ tiết niệu

Q85.0: U xơ thần kinh (lành tính)

Mã bệnh ICD 10 Q85.0: U xơ thần kinh (lành tính). Mã chương Q00-Q99 Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể. Nhóm chính Q80-Q89 Các dị tật bẩm sinh khác

Q62.0: Ứ nước thận bẩm sinh

Mã bệnh ICD 10 Q62.0: Ứ nước thận bẩm sinh. Mã chương Q00-Q99 Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể. Nhóm chính Q60-Q64 Các dị tật bẩm sinh của hệ tiết niệu

Q44.4: U nang ống mật chủ

Mã bệnh ICD 10 Q44.4: U nang ống mật chủ. Mã chương Q00-Q99 Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể. Nhóm chính Q38-Q45 Các dị tật bẩm sinh khác của hệ tiêu hóa

Q06.4: Ứ nước ống nội tủy

Mã bệnh ICD 10 Q06.4: Ứ nước ống nội tủy. Mã chương Q00-Q99 Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể. Nhóm chính Q00-Q07 Dị tật bẩm sinh hệ thần kinh trung ương

P83.5: Ứ nước màng tinh hoàn bẩm sinh

Mã bệnh ICD 10 P83.5: Ứ nước màng tinh hoàn bẩm sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P80-P83 Các bệnh lý của da và điều hòa thân nhiệt của thai và trẻ sơ sinh

N89.7: Ứ máu âm đạo

Mã bệnh ICD 10 N89.7: Ứ máu âm đạo. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N80-N98 Biến đổi không do viêm của đường sinh dục nữ

N85.7: Ứ máu tử cung

Mã bệnh ICD 10 N85.7: Ứ máu tử cung. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N80-N98 Biến đổi không do viêm của đường sinh dục nữ

N83.1: U nang hoàng thể

Mã bệnh ICD 10 N83.1: U nang hoàng thể. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N80-N98 Biến đổi không do viêm của đường sinh dục nữ

N83.7: Ứ máu dây chằng rộng

Mã bệnh ICD 10 N83.7: Ứ máu dây chằng rộng. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N80-N98 Biến đổi không do viêm của đường sinh dục nữ

N83.0: U nang nang trứng

Mã bệnh ICD 10 N83.0: U nang nang trứng. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N80-N98 Biến đổi không do viêm của đường sinh dục nữ

N60.2: U xơ tuyến vú

Mã bệnh ICD 10 N60.2: U xơ tuyến vú. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N60-N64 Các biến đổi của vú

M96.4: Ưỡn cột sống thắt lưng sau phẫu thuật

Mã bệnh ICD 10 M96.4: Ưỡn cột sống thắt lưng sau phẫu thuật. Mã chương M00-M99 Bệnh của hệ cơ - xương khớp và mô liên kết. Nhóm chính M95-M99 Các bệnh khác của hệ cơ - xương - khớp và mô liên kết

M72.1: U đầu xương bàn tay

Mã bệnh ICD 10 M72.1: U đầu xương bàn tay. Mã chương M00-M99 Bệnh của hệ cơ - xương khớp và mô liên kết. Nhóm chính M60-M79 Các bệnh lý mô mềm

M60.2: U hạt mô mềm do dị vật, không được xếp loại ở mục...

Mã bệnh ICD 10 M60.2: U hạt mô mềm do dị vật, không được xếp loại ở mục khác. Mã chương M00-M99 Bệnh của hệ cơ - xương khớp và mô liên kết. Nhóm chính M60-M79 Các bệnh lý mô mềm