X86

X86: Tấn công bằng chất ăn da

Mã bệnh ICD 10 X86: Tấn công bằng chất ăn da. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công