X81

X81: Cố tình tự hại bằng nhẩy hay nằm ra trước vật đang chuyển...

Mã bệnh ICD 10 X81: Cố tình tự hại bằng nhẩy hay nằm ra trước vật đang chuyển động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại