C76-C80

C80: U ác thứ phát trong một số bệnh cụ thể nhưng không xác...

Mã bệnh ICD 10 C80: U ác thứ phát trong một số bệnh cụ thể nhưng không xác định vị trí. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C80.0: U ác tính, không biết vị trí nguyên phát

Mã bệnh ICD 10 C80.0: U ác tính, không biết vị trí nguyên phát. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C80.9: U ác, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C80.9: U ác, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C79.8: U ác thứ phát của các vị trí xác định rõ khác

Mã bệnh ICD 10 C79.8: U ác thứ phát của các vị trí xác định rõ khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C78.3: U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và không xác định

Mã bệnh ICD 10 C78.3: U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C78.4: U ác thứ phát của ruột non

Mã bệnh ICD 10 C78.4: U ác thứ phát của ruột non. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C78.5: U ác thứ phát của đại tràng và trực tràng

Mã bệnh ICD 10 C78.5: U ác thứ phát của đại tràng và trực tràng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C78.6: U ác thứ phát của sau phúc mạc và phúc mạc

Mã bệnh ICD 10 C78.6: U ác thứ phát của sau phúc mạc và phúc mạc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C78.7: U ác thứ phát của gan và đường mật trong gan

Mã bệnh ICD 10 C78.7: U ác thứ phát của gan và đường mật trong gan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C78.8: U ác thứ phát của cơ quan tiêu hóa khác và không đặc...

Mã bệnh ICD 10 C78.8: U ác thứ phát của cơ quan tiêu hóa khác và không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C79: U ác thứ phát ở vị trí khác

Mã bệnh ICD 10 C79: U ác thứ phát ở vị trí khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C79.0: U ác thứ phát của thận và bể thận

Mã bệnh ICD 10 C79.0: U ác thứ phát của thận và bể thận. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C79.1: U ác thứ phát của bàng quang và cơ quan tiết niệu khác...

Mã bệnh ICD 10 C79.1: U ác thứ phát của bàng quang và cơ quan tiết niệu khác và không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C79.2: U ác thứ phát của da

Mã bệnh ICD 10 C79.2: U ác thứ phát của da. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C79.3: U ác thứ phát của não và màng não

Mã bệnh ICD 10 C79.3: U ác thứ phát của não và màng não. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C77.9: U ác thứ phát và không đặc hiệu của hạch lympho, không xác...

Mã bệnh ICD 10 C77.9: U ác thứ phát và không đặc hiệu của hạch lympho, không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C79.4: U ác thứ phát không xác định vị trí của hệ thần kinh

Mã bệnh ICD 10 C79.4: U ác thứ phát không xác định vị trí của hệ thần kinh. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C78: U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu hóa

Mã bệnh ICD 10 C78: U ác thứ phát của cơ quan hô hấp và tiêu hóa. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C79.5: U ác thứ phát của xương và tủy xương

Mã bệnh ICD 10 C79.5: U ác thứ phát của xương và tủy xương. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C78.0: U ác thứ phát của phổi

Mã bệnh ICD 10 C78.0: U ác thứ phát của phổi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính