A54

A54: Bệnh lậu

Mã bệnh ICD 10 A54: Bệnh lậu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.0: Bệnh nâu ở đường niệu – sinh dục dưới không có áp xe...

Mã bệnh ICD 10 A54.0: Bệnh nâu ở đường niệu - sinh dục dưới không có áp xe quanh niệu đạo hoặc các tuyến. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.1: Bệnh lậu ở đường niệu – sinh dục dưới có áp xe quanh...

Mã bệnh ICD 10 A54.1: Bệnh lậu ở đường niệu - sinh dục dưới có áp xe quanh niệu đạo và các tuyến. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.2: Viêm phúc mạc tiểu khung do lậu và nhiễm trùng niệu – sinh...

Mã bệnh ICD 10 A54.2: Viêm phúc mạc tiểu khung do lậu và nhiễm trùng niệu - sinh dục khác do lậu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.3: Bệnh lậu cầu ở mắt

Mã bệnh ICD 10 A54.3: Bệnh lậu cầu ở mắt. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.4†: Bệnh lậu ở hệ cơ xương

Mã bệnh ICD 10 A54.4†: Bệnh lậu ở hệ cơ xương. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.5: Viêm họng do lậu

Mã bệnh ICD 10 A54.5: Viêm họng do lậu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.6: Bệnh lậu ở hậu môn và trực tràng

Mã bệnh ICD 10 A54.6: Bệnh lậu ở hậu môn và trực tràng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.8: Bệnh lậu khác

Mã bệnh ICD 10 A54.8: Bệnh lậu khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A54.9: Nhiễm lậu cầu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A54.9: Nhiễm lậu cầu, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục