A27

A27.9: Nhiễm leptospira, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A27.9: Nhiễm leptospira, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27: Bệnh do leptospira

Mã bệnh ICD 10 A27: Bệnh do leptospira. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27.0: Bệnh do Leptospira gây vàng da xuất huyết

Mã bệnh ICD 10 A27.0: Bệnh do Leptospira gây vàng da xuất huyết. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27.8: Thể khác của nhiễm leptospira

Mã bệnh ICD 10 A27.8: Thể khác của nhiễm leptospira. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người