A00-A09

A09.0: Viêm dạ dày – ruột và đại tràng khác do nhiễm trùng và...

Mã bệnh ICD 10 A09.0: Viêm dạ dày - ruột và đại tràng khác do nhiễm trùng và không xác định loài. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A09.9: Viêm dạ dày – ruột và viêm đại tràng khác không rõ nguyên...

Mã bệnh ICD 10 A09.9: Viêm dạ dày - ruột và viêm đại tràng khác không rõ nguyên nhân. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A08: Nhiễm trùng đường ruột do virus và tác nhân xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A08: Nhiễm trùng đường ruột do virus và tác nhân xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A08.0: Viêm ruột do rotavirus

Mã bệnh ICD 10 A08.0: Viêm ruột do rotavirus. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A08.1: Bệnh lý dạ dày ruột cấp do tác nhân Norwalk

Mã bệnh ICD 10 A08.1: Bệnh lý dạ dày ruột cấp do tác nhân Norwalk. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A08.2: Viêm ruột do Adenovirus

Mã bệnh ICD 10 A08.2: Viêm ruột do Adenovirus. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A08.3: Viêm ruột do virus khác

Mã bệnh ICD 10 A08.3: Viêm ruột do virus khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A08.4: Nhiễm trùng đường ruột do virus, không xác định loài

Mã bệnh ICD 10 A08.4: Nhiễm trùng đường ruột do virus, không xác định loài. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A08.5: Nhiễm trùng đường ruột, xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A08.5: Nhiễm trùng đường ruột, xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A09: Viêm dạ dày – ruột và đại tràng do nguyên nhân nhiễm trùng...

Mã bệnh ICD 10 A09: Viêm dạ dày - ruột và đại tràng do nguyên nhân nhiễm trùng và chưa xác định được nguồn gốc nhiễm trùng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A06.9: Bệnh do amíp, không xác định loài

Mã bệnh ICD 10 A06.9: Bệnh do amíp, không xác định loài. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A07: Bệnh đường ruột do đơn bào khác

Mã bệnh ICD 10 A07: Bệnh đường ruột do đơn bào khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A07.0: Bệnh do Balantidium

Mã bệnh ICD 10 A07.0: Bệnh do Balantidium. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A07.1: Bệnh do Giardia [lamblia]

Mã bệnh ICD 10 A07.1: Bệnh do Giardia [lamblia]. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.8: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của vi khuẩn xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A05.8: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của vi khuẩn xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A07.2: Bệnh do Cryptosporidia

Mã bệnh ICD 10 A07.2: Bệnh do Cryptosporidia. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.9: Nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, không xác định loài

Mã bệnh ICD 10 A05.9: Nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, không xác định loài. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A07.3: Bệnh do lsospora

Mã bệnh ICD 10 A07.3: Bệnh do lsospora. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A06: Bệnh do amíp

Mã bệnh ICD 10 A06: Bệnh do amíp. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A07.8: Bệnh nhiễm trùng đường ruột do đơn bào xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A07.8: Bệnh nhiễm trùng đường ruột do đơn bào xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột