Trang chủ Vần X

Vần X

X71: Cố tình tự hại (tự tử) bằng nhảy xuống nước, trầm mình dưới...

Mã bệnh ICD 10 X71: Cố tình tự hại (tự tử) bằng nhảy xuống nước, trầm mình dưới nước. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X50: Cố gắng quá mức, và những động tác nặng nhọc hoặc lặp đi...

Mã bệnh ICD 10 X50: Cố gắng quá mức, và những động tác nặng nhọc hoặc lặp đi lặp lại. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X40: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc giảm đau không có...

Mã bệnh ICD 10 X40: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc giảm đau không có thuốc phiện, hạ nhiệt và chống thấp khớp. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X51: Du lịch và vận động

Mã bệnh ICD 10 X51: Du lịch và vận động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X41: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm thuốc chống động kinh, an thần...

Mã bệnh ICD 10 X41: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm thuốc chống động kinh, an thần - gây ngủ, chống parkinson, tâm thần không được xếp loại ở nơi khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X52: Ở lâu trong môi trường không trọng lượng

Mã bệnh ICD 10 X52: Ở lâu trong môi trường không trọng lượng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X42: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm thuốc ngủ và thuốc hưng thần...

Mã bệnh ICD 10 X42: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm thuốc ngủ và thuốc hưng thần (sinh hoang tưởng) không được xếp loại nơi khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X53: Thiếu thức ăn

Mã bệnh ICD 10 X53: Thiếu thức ăn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X43: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm thuốc khác tác động lên hệ...

Mã bệnh ICD 10 X43: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm thuốc khác tác động lên hệ thống thần kinh tự động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X54: Thiếu nước

Mã bệnh ICD 10 X54: Thiếu nước. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X44: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm các thuốc và sinh chất không...

Mã bệnh ICD 10 X44: Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm các thuốc và sinh chất không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X57: Thiếu thốn không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X57: Thiếu thốn không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X45: Tai nạn ngộ độc và phơi nhiễm rượu

Mã bệnh ICD 10 X45: Tai nạn ngộ độc và phơi nhiễm rượu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X58: Phơi nhiễm các yếu tố khác có biết đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X58: Phơi nhiễm các yếu tố khác có biết đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X46: Tai nạn ngộ do và phơi nhiễm dung môi hữu cơ và hydrat...

Mã bệnh ICD 10 X46: Tai nạn ngộ do và phơi nhiễm dung môi hữu cơ và hydrat carbon halogen và các hơi của chúng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X59: Phơi nhiễm các yếu tố không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X59: Phơi nhiễm các yếu tố không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X47: Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các khí và hơi khác

Mã bệnh ICD 10 X47: Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các khí và hơi khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X59.0: Phơi nhiễm với yếu tố không rõ đặc điểm gây gẫy xương

Mã bệnh ICD 10 X59.0: Phơi nhiễm với yếu tố không rõ đặc điểm gây gẫy xương. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X48: Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm chất diệt xúc vật có...

Mã bệnh ICD 10 X48: Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm chất diệt xúc vật có hại. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X49: Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các chất hóa học và...

Mã bệnh ICD 10 X49: Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các chất hóa học và chất có hại khác không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn