Trang chủ Vần N

Vần N

N11.1: Viêm thận bể thận mạn do tắc nghẽn

Mã bệnh ICD 10 N11.1: Viêm thận bể thận mạn do tắc nghẽn. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N10-N16 Bệnh kẽ ống thận

N08.0*: Biến đổi cầu thận trong bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng phân...

Mã bệnh ICD 10 N08.0*: Biến đổi cầu thận trong bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng phân loại nơi khác. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N00-N08 Bệnh cầu thận

N11.8: Viêm mô kẽ ống thận mạn khác

Mã bệnh ICD 10 N11.8: Viêm mô kẽ ống thận mạn khác. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N10-N16 Bệnh kẽ ống thận

N08.1*: Biến đổi cầu thận trong các bệnh tân sinh

Mã bệnh ICD 10 N08.1*: Biến đổi cầu thận trong các bệnh tân sinh. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N00-N08 Bệnh cầu thận

N00: Hội chứng viêm cầu thận cấp

Mã bệnh ICD 10 N00: Hội chứng viêm cầu thận cấp. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N00-N08 Bệnh cầu thận

N01: Hội chứng viêm cầu thận tiến triển nhanh

Mã bệnh ICD 10 N01: Hội chứng viêm cầu thận tiến triển nhanh. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N00-N08 Bệnh cầu thận

N02: Đái máu dai dẳng và tái phát

Mã bệnh ICD 10 N02: Đái máu dai dẳng và tái phát. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N00-N08 Bệnh cầu thận