Trang chủ Vần Y

Vần Y

Z61.7: Yếu tố trực tiếp gây hoảng sợ cho trẻ

Mã bệnh ICD 10 Z61.7: Yếu tố trực tiếp gây hoảng sợ cho trẻ. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

R46.0: Ý thức vệ sinh cá nhân kém

Mã bệnh ICD 10 R46.0: Ý thức vệ sinh cá nhân kém. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R40-R46 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới nhận thức, tri giác và trạng thái cảm