Trang chủ Vần R

Vần R

Y40.6: Rifamycin

Mã bệnh ICD 10 Y40.6: Rifamycin. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

S83.3: Rách khớp sụn đầu gối, hiện tại

Mã bệnh ICD 10 S83.3: Rách khớp sụn đầu gối, hiện tại. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S80-S89 Tổn thương tại đầu gối và cẳng chân

S09.2: Rách chấn thương màng nhĩ

Mã bệnh ICD 10 S09.2: Rách chấn thương màng nhĩ. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S00-S09 Tổn thương ở đầu

S05.2: Rách xé nhãn cầu và thủng với sa hay mất tổ chức trong...

Mã bệnh ICD 10 S05.2: Rách xé nhãn cầu và thủng với sa hay mất tổ chức trong nhãn cầu. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S00-S09 Tổn thương ở đầu

S05.3: Rách xé nhãn cầu không có sa hay mất tổ chức trong nhãn...

Mã bệnh ICD 10 S05.3: Rách xé nhãn cầu không có sa hay mất tổ chức trong nhãn cầu. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S00-S09 Tổn thương ở đầu

R49.8: Rối loạn giọng nói không đặc hiệu và k

Mã bệnh ICD 10 R49.8: Rối loạn giọng nói không đặc hiệu và k. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới ngôn ngữ và giọng nói

R48.0: Rối loạn khả năng đọc và mất khả năng đọc

Mã bệnh ICD 10 R48.0: Rối loạn khả năng đọc và mất khả năng đọc. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới ngôn ngữ và giọng nói

R49: Rối loạn giọng nói

Mã bệnh ICD 10 R49: Rối loạn giọng nói. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới ngôn ngữ và giọng nói

R47: Rối loạn lời nói, chưa được phân loại ở phần khác

Mã bệnh ICD 10 R47: Rối loạn lời nói, chưa được phân loại ở phần khác. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới ngôn ngữ và giọng nói

R47.0: rối loạn khả năng nói và mất khả năng n

Mã bệnh ICD 10 R47.0: rối loạn khả năng nói và mất khả năng n. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới ngôn ngữ và giọng nói

R47.1: Rối loạn vận ngôn và mất vận ngôn

Mã bệnh ICD 10 R47.1: Rối loạn vận ngôn và mất vận ngôn. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới ngôn ngữ và giọng nói

R47.8: Rối loạn ngôn ngữ khác và không xác định

Mã bệnh ICD 10 R47.8: Rối loạn ngôn ngữ khác và không xác định. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới ngôn ngữ và giọng nói

R48: Rối loạn khả năng đọc và các rối loạn khác chưa được phân...

Mã bệnh ICD 10 R48: Rối loạn khả năng đọc và các rối loạn khác chưa được phân loại ở phần khác. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R47-R49 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới ngôn ngữ và giọng nói

R43.8: Rối loạn không xác định và rối loạn khác về mùi và vị

Mã bệnh ICD 10 R43.8: Rối loạn không xác định và rối loạn khác về mùi và vị. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R40-R46 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới nhận thức, tri giác và trạng thái cảm

R43: Rối loạn về mùi và vị

Mã bệnh ICD 10 R43: Rối loạn về mùi và vị. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R40-R46 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới nhận thức, tri giác và trạng thái cảm

R25.1: Rung, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 R25.1: Rung, không đặc hiệu. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R25-R29 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới hệ thần kinh và hệ cơ xương

R20: Rối loạn cảm giác da

Mã bệnh ICD 10 R20: Rối loạn cảm giác da. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R20-R23 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới da và tổ chức dưới da

R20.8: Rối loạn cảm giác da không xác định và các rối loạn khác...

Mã bệnh ICD 10 R20.8: Rối loạn cảm giác da không xác định và các rối loạn khác của da. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R20-R23 Triệu chứng và dấu hiệu liên quan tới da và tổ chức dưới da

Q84.1: Rối loạn bẩm sinh hình thái của tóc mà không xếp loại ở...

Mã bệnh ICD 10 Q84.1: Rối loạn bẩm sinh hình thái của tóc mà không xếp loại ở chỗ khác. Mã chương Q00-Q99 Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể. Nhóm chính Q80-Q89 Các dị tật bẩm sinh khác

Q84.0: Rụng lông tóc bẩm sinh

Mã bệnh ICD 10 Q84.0: Rụng lông tóc bẩm sinh. Mã chương Q00-Q99 Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể. Nhóm chính Q80-Q89 Các dị tật bẩm sinh khác