Trang chủ Vần O

Vần O

Y46.1: Oxazolidinedion

Mã bệnh ICD 10 Y46.1: Oxazolidinedion. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

X52: Ở lâu trong môi trường không trọng lượng

Mã bệnh ICD 10 X52: Ở lâu trong môi trường không trọng lượng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn