Trang chủ Vần E

Vần E

I87.1: Ép tĩnh mạch

Mã bệnh ICD 10 I87.1: Ép tĩnh mạch. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

B97.1: Enterovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.1: Enterovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B96.2: Escherichia coli [E. coli] gây các bệnh đã được phân loại ở chương...

Mã bệnh ICD 10 B96.2: Escherichia coli [E. coli] gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác