Trang chủ Vần D

Vần D

Z72.6: Đánh bạc và đánh cuộc

Mã bệnh ICD 10 Z72.6: Đánh bạc và đánh cuộc. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z54.0: Dưỡng sức sau phẫu thuật

Mã bệnh ICD 10 Z54.0: Dưỡng sức sau phẫu thuật. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z54.1: Dưỡng sức sau xạ trị liệu

Mã bệnh ICD 10 Z54.1: Dưỡng sức sau xạ trị liệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z54.2: Dưỡng sức sau hóa trị liệu

Mã bệnh ICD 10 Z54.2: Dưỡng sức sau hóa trị liệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z54.3: Dưỡng sức sau liệu pháp tâm thần

Mã bệnh ICD 10 Z54.3: Dưỡng sức sau liệu pháp tâm thần. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z54.4: Dưỡng sức sau điều trị gẫy xương

Mã bệnh ICD 10 Z54.4: Dưỡng sức sau điều trị gẫy xương. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z54.7: Dưỡng sức sau điều trị phối hợp

Mã bệnh ICD 10 Z54.7: Dưỡng sức sau điều trị phối hợp. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z54.8: Dưỡng sức sau điều trị khác

Mã bệnh ICD 10 Z54.8: Dưỡng sức sau điều trị khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z54.9: Dưỡng sức sau điều trị không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z54.9: Dưỡng sức sau điều trị không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z45: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ cấy ghép

Mã bệnh ICD 10 Z45: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ cấy ghép. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z45.0: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ tim

Mã bệnh ICD 10 Z45.0: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ tim. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z45.1: Điều chỉnh và quản lý bơm tiêm điện

Mã bệnh ICD 10 Z45.1: Điều chỉnh và quản lý bơm tiêm điện. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z45.2: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ tiếp cận mạch máu

Mã bệnh ICD 10 Z45.2: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ tiếp cận mạch máu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z45.3: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ thính giác được cấy ghép

Mã bệnh ICD 10 Z45.3: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ thính giác được cấy ghép. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z45.8: Điều chỉnh và quản lý các dụng cụ cấy ghép khác

Mã bệnh ICD 10 Z45.8: Điều chỉnh và quản lý các dụng cụ cấy ghép khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z45.9: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ cấy ghép không xác định

Mã bệnh ICD 10 Z45.9: Điều chỉnh và quản lý dụng cụ cấy ghép không xác định. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z30.1: Đặt dụng cụ tránh thai (trong tử cung)

Mã bệnh ICD 10 Z30.1: Đặt dụng cụ tránh thai (trong tử cung). Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z30-Z39 Những người đến cơ quan y tế về các vấn đề liên quan đến sinh sản

Z01.3: Đo huyết áp

Mã bệnh ICD 10 Z01.3: Đo huyết áp. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z00-Z13 Những người đến cơ sở y tế để khám và kiểm tra sức khỏe

Y97: Điều kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường

Mã bệnh ICD 10 Y97: Điều kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y98: Điều kiện liên quan đến cách sống

Mã bệnh ICD 10 Y98: Điều kiện liên quan đến cách sống. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác