A37

A37.8: Bệnh ho gà do Bordetella khác

Mã bệnh ICD 10 A37.8: Bệnh ho gà do Bordetella khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A37.9: Bệnh ho gà, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A37.9: Bệnh ho gà, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A37: Bệnh ho gà

Mã bệnh ICD 10 A37: Bệnh ho gà. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A37.0: Bệnh ho gà do Bordetella pertussis

Mã bệnh ICD 10 A37.0: Bệnh ho gà do Bordetella pertussis. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A37.1: Bệnh ho gà do Bordetella parapertussis

Mã bệnh ICD 10 A37.1: Bệnh ho gà do Bordetella parapertussis. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác