Trang chủ Vần P

Vần P

P96.5: Biến chứng của thủ thuật trong tử cung không xếp loại ở chỗ...

Mã bệnh ICD 10 P96.5: Biến chứng của thủ thuật trong tử cung không xếp loại ở chỗ khác. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P96.8: Các bệnh lý được định rõ khác xuất phát từ trong giai đoạn...

Mã bệnh ICD 10 P96.8: Các bệnh lý được định rõ khác xuất phát từ trong giai đoạn chu sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P94.8: Các rối loạn trương lực cơ khác của trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P94.8: Các rối loạn trương lực cơ khác của trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P96.9: Bệnh lý không được định rõ xuất phát từ trong giai đoạn chu...

Mã bệnh ICD 10 P96.9: Bệnh lý không được định rõ xuất phát từ trong giai đoạn chu sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P94.9: Rối loạn trương lực cơ không được định rõ của trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P94.9: Rối loạn trương lực cơ không được định rõ của trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P95: Thai chết vì nguyên nhân không được định rõ

Mã bệnh ICD 10 P95: Thai chết vì nguyên nhân không được định rõ. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P96: Các bệnh lý khác xuất phát trong giai đoạn chu sinh

Mã bệnh ICD 10 P96: Các bệnh lý khác xuất phát trong giai đoạn chu sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P96.0: Suy thận bẩm sinh

Mã bệnh ICD 10 P96.0: Suy thận bẩm sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P96.1: Hội chứng cai thuốc của trẻ sơ sinh vì mẹ nghiện dùng thuốc

Mã bệnh ICD 10 P96.1: Hội chứng cai thuốc của trẻ sơ sinh vì mẹ nghiện dùng thuốc. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P96.2: Hội chứng cai thuốc vì dùng thuốc để điều trị cho trẻ sơ...

Mã bệnh ICD 10 P96.2: Hội chứng cai thuốc vì dùng thuốc để điều trị cho trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P96.3: Giãn khớp sọ của trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P96.3: Giãn khớp sọ của trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P96.4: Đình chỉ thai nghén, ảnh hưởng thai và trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P96.4: Đình chỉ thai nghén, ảnh hưởng thai và trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P94.1: Tăng trương lực cơ bẩm sinh

Mã bệnh ICD 10 P94.1: Tăng trương lực cơ bẩm sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P92.1: Nôn vọt và nhai lại của trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P92.1: Nôn vọt và nhai lại của trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P94.2: Giảm trương lực cơ bẩm sinh

Mã bệnh ICD 10 P94.2: Giảm trương lực cơ bẩm sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P92.2: Nuôi dưỡng chậm của trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P92.2: Nuôi dưỡng chậm của trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P92.3: Nuôi dưỡng dưới mức của trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P92.3: Nuôi dưỡng dưới mức của trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P91.3: Não dễ kích thích của trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P91.3: Não dễ kích thích của trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P92.4: Nuôi dưỡng quá mức của trẻ sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P92.4: Nuôi dưỡng quá mức của trẻ sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh

P91.4: Lõm não sơ sinh

Mã bệnh ICD 10 P91.4: Lõm não sơ sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P90-P96 Các bệnh lý khác xuất phát từ giai đoạn chu sinh