Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1) Hộp 10 ống x 5 ml dung dịch tiêm (Tiêm tĩnh mạch) – SĐK VD-13267-10

  SĐK thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1)? Giá bán Thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1) Hộp 10 ống x 5 ml dung dịch tiêm (Tiêm tĩnh mạch) mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1) do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1)

     
  Thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1)
  Số đăng ký VD-13267-10
  Quy cách đóng gói Hộp 10 ống x 5 ml dung dịch tiêm (Tiêm tĩnh mạch)
  Hoạt chất Acid tranexamic 250mg/5ml
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty cổ phần dược Danapha (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương I
  Đơn vị báo cáo Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương I
  Giá bán buôn dự kiến
  • 10000 đồng/Ống(cập nhật 28/3/2011)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1): Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1) là gì
  • SĐK thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1)
  • Số đăng ký thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1)
  • Giá bán thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1)
  • Thuốc chứa hoạt chất Acid tranexamic 250mg/5ml
  • Thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1) Hộp 10 ống x 5 ml dung dịch tiêm (Tiêm tĩnh mạch)
  • SĐK VD-13267-10
  • Tra cứu số Visa thuốc Zentonamic (Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1)

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here