PARACETAMOL CODEIN H/10VB/10 viên – SĐK VD-3379-07

  SĐK thuốc PARACETAMOL CODEIN? Giá bán Thuốc PARACETAMOL CODEIN H/10VB/10 viên mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc PARACETAMOL CODEIN do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc PARACETAMOL CODEIN

     
  Thuốc PARACETAMOL CODEIN
  Số đăng ký VD-3379-07
  Quy cách đóng gói H/10VB/10 viên
  Hoạt chất PARACETAMOL CODEIN PHOSPHAT
  Nồng độ - Hàm lượng 500 mg 30 mg
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty CPDP 2-9 (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty CPDP 2-9
  Đơn vị báo cáo Công ty CPDP 2-9
  Giá bán buôn dự kiến
  • 1365/Viên bao film(cập nhật 1/4/2013)
  • 840 đồng/Viên bao film(cập nhật )

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc PARACETAMOL CODEIN: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc PARACETAMOL CODEIN là gì
  • SĐK thuốc PARACETAMOL CODEIN
  • Số đăng ký thuốc PARACETAMOL CODEIN
  • Giá bán thuốc PARACETAMOL CODEIN
  • Thuốc chứa hoạt chất PARACETAMOL CODEIN PHOSPHAT 500 mg 30 mg
  • Thuốc PARACETAMOL CODEIN H/10VB/10 viên
  • SĐK VD-3379-07
  • Tra cứu số Visa thuốc PARACETAMOL CODEIN

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here