Viên hoàn cứng Bách niên viên – SĐK

  SĐK thuốc Viên hoàn cứng Bách niên? Giá bán Thuốc Viên hoàn cứng Bách niên viên mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Viên hoàn cứng Bách niên do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Viên hoàn cứng Bách niên

     
  Thuốc Viên hoàn cứng Bách niên
  Số đăng ký
  Quy cách đóng gói viên
  Hoạt chất
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Cty CP Sao Thái Dương (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Cty CP Sao Thái Dương
  Đơn vị báo cáo Cty CP Sao Thái Dương
  Giá bán buôn dự kiến
  • 6750 đồng/viên(cập nhật 1/4/2012)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Viên hoàn cứng Bách niên: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Viên hoàn cứng Bách niên là gì
  • SĐK thuốc Viên hoàn cứng Bách niên
  • Số đăng ký thuốc Viên hoàn cứng Bách niên
  • Giá bán thuốc Viên hoàn cứng Bách niên
  • Thuốc chứa hoạt chất
  • Thuốc Viên hoàn cứng Bách niên viên
  • SĐK
  • Tra cứu số Visa thuốc Viên hoàn cứng Bách niên

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here