pms – Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành “Imedroxil 500mg” theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược Hộp 1 vỉ x 12 viên – SĐK VD-20202-13

  SĐK thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược? Giá bán Thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược Hộp 1 vỉ x 12 viên mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược

     
  Thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược
  Số đăng ký VD-20202-13
  Quy cách đóng gói Hộp 1 vỉ x 12 viên
  Hoạt chất Cefadroxil 500 mg
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty cổ phần DP Imexpharm
  Đơn vị báo cáo Công ty cổ phần DP Imexpharm
  Giá bán buôn dự kiến
  • 3750 đồng/Viên(cập nhật 17/1/2014)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược là gì
  • SĐK thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược
  • Số đăng ký thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược
  • Giá bán thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược
  • Thuốc chứa hoạt chất Cefadroxil 500 mg
  • Thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược Hộp 1 vỉ x 12 viên
  • SĐK VD-20202-13
  • Tra cứu số Visa thuốc pms - Imedroxil 500 mg Đính chính tên thuốc thành "Imedroxil 500mg" theo công văn số 6157/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here