pms – Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành “Cotrim 480” theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VD-20205-13

  SĐK thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược? Giá bán Thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược Hộp 10 vỉ x 10 viên mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược

     
  Thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược
  Số đăng ký VD-20205-13
  Quy cách đóng gói Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Hoạt chất Sulfamethoxazol 400mg; Trimethoprim 80 mg
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty cổ phần DP Imexpharm
  Đơn vị báo cáo Công ty cổ phần DP Imexpharm
  Giá bán buôn dự kiến
  • 600/Viên(cập nhật 5/10/2018)
  • 420 đồng/Viên(cập nhật 8/9/2014)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược là gì
  • SĐK thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược
  • Số đăng ký thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược
  • Giá bán thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược
  • Thuốc chứa hoạt chất Sulfamethoxazol 400mg; Trimethoprim 80 mg
  • Thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược Hộp 10 vỉ x 10 viên
  • SĐK VD-20205-13
  • Tra cứu số Visa thuốc pms - Cotrim 480 mg Đính chính tên thuốc thành "Cotrim 480" theo công văn số 3903/QLD-ĐK ngày 06/3/2018 của Cục Quản lý Dược

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here