Nước cất pha tiêm Hộp 1 ống x 1ml, hộp 100 ống x 2ml, hộp 1 ống x 4ml, hộp 50 ống x 5ml, hộp 1 ống x 8ml, hộp 1 ống x 10ml, hộp 50 ống x 10ml, hộp 100 ống x 10ml – SĐK VD-15023-11

  SĐK thuốc Nước cất pha tiêm? Giá bán Thuốc Nước cất pha tiêm Hộp 1 ống x 1ml, hộp 100 ống x 2ml, hộp 1 ống x 4ml, hộp 50 ống x 5ml, hộp 1 ống x 8ml, hộp 1 ống x 10ml, hộp 50 ống x 10ml, hộp 100 ống x 10ml mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Nước cất pha tiêm do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Nước cất pha tiêm

     
  Thuốc Nước cất pha tiêm
  Số đăng ký VD-15023-11
  Quy cách đóng gói Hộp 1 ống x 1ml, hộp 100 ống x 2ml, hộp 1 ống x 4ml, hộp 50 ống x 5ml, hộp 1 ống x 8ml, hộp 1 ống x 10ml, hộp 50 ống x 10ml, hộp 100 ống x 10ml
  Hoạt chất Nước cất pha tiêm 1ml, 2ml, 4ml, 5ml, 8ml, 10ml
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai CT cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  Đơn vị báo cáo CT cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  Giá bán buôn dự kiến
  • 2300 đồng/Ống 10ml(cập nhật 14/3/2014)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Nước cất pha tiêm: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Nước cất pha tiêm là gì
  • SĐK thuốc Nước cất pha tiêm
  • Số đăng ký thuốc Nước cất pha tiêm
  • Giá bán thuốc Nước cất pha tiêm
  • Thuốc chứa hoạt chất Nước cất pha tiêm 1ml, 2ml, 4ml, 5ml, 8ml, 10ml
  • Thuốc Nước cất pha tiêm Hộp 1 ống x 1ml, hộp 100 ống x 2ml, hộp 1 ống x 4ml, hộp 50 ống x 5ml, hộp 1 ống x 8ml, hộp 1 ống x 10ml, hộp 50 ống x 10ml, hộp 100 ống x 10ml
  • SĐK VD-15023-11
  • Tra cứu số Visa thuốc Nước cất pha tiêm

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here