Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd) hộp 10 lọ bột pha tiêm – SĐK VD-12120-10

  SĐK thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd)? Giá bán Thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd) hộp 10 lọ bột pha tiêm mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd) do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd)

     
  Thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd)
  Số đăng ký VD-12120-10
  Quy cách đóng gói hộp 10 lọ bột pha tiêm
  Hoạt chất Cefoperazone sodium tương ứng 1gam Cefoperazon
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty TNHH Phil Inter Pharma. (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai CT TNHH Phil Inter Pharma
  Đơn vị báo cáo CT TNHH Phil Inter Pharma
  Giá bán buôn dự kiến
  • 43000 đồng/Lọ(cập nhật 17/4/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd): Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd) là gì
  • SĐK thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd)
  • Số đăng ký thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd)
  • Giá bán thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd)
  • Thuốc chứa hoạt chất Cefoperazone sodium tương ứng 1gam Cefoperazon
  • Thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd) hộp 10 lọ bột pha tiêm
  • SĐK VD-12120-10
  • Tra cứu số Visa thuốc Neoforazone (SXNQ của Dae Han New Pharm CO., Ltd)

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here