Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành “Lecifex 500”; bổ sung QCĐG “Hộp 2 vỉ x 10 viên” theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014 Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim. Hộp 2 vỉ x 3 viên bao phim – SĐK VD-13806-11

  SĐK thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014? Giá bán Thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014 Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim. Hộp 2 vỉ x 3 viên bao phim mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014 do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014

     
  Thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014
  Số đăng ký VD-13806-11
  Quy cách đóng gói Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim. Hộp 2 vỉ x 3 viên bao phim
  Hoạt chất Levofloxacin 500mg dưới dạng Levofloxacin hemihydrat
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty TNHH dược phẩm Glomed (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty TNHH dược phẩm Glomed
  Đơn vị báo cáo Công ty TNHH dược phẩm Glomed
  Giá bán buôn dự kiến
  • 7500 đồng/Viên(cập nhật 22/4/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014 là gì
  • SĐK thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014
  • Số đăng ký thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014
  • Giá bán thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014
  • Thuốc chứa hoạt chất Levofloxacin 500mg dưới dạng Levofloxacin hemihydrat
  • Thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014 Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim. Hộp 2 vỉ x 3 viên bao phim
  • SĐK VD-13806-11
  • Tra cứu số Visa thuốc Levofloxacin 500 Glomed Thay đổi tên thuốc thành "Lecifex 500"; bổ sung QCĐG "Hộp 2 vỉ x 10 viên" theo công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 18/6/2014

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here