Hoạt huyết Tâm Tâm Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 12 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 viên – SĐK V273-H12-13

  SĐK thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm? Giá bán Thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 12 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 viên mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm

     
  Thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm
  Số đăng ký V273-H12-13
  Quy cách đóng gói Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 12 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 viên
  Hoạt chất 672 mg cao khô tương đương với: Đương quy 1500 mg; Ích mẫu 1500 mg; Ngưu tất 1500 mg; Thục địa 1500 mg; Xích thược 750 mg …
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất
  Đơn vị báo cáo Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất
  Giá bán buôn dự kiến
  • 4000/Viên(cập nhật 5/8/2015)
  • 2567.25 đồng/Viên(cập nhật 5/11/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm là gì
  • SĐK thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm
  • Số đăng ký thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm
  • Giá bán thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm
  • Thuốc chứa hoạt chất 672 mg cao khô tương đương với: Đương quy 1500 mg; Ích mẫu 1500 mg; Ngưu tất 1500 mg; Thục địa 1500 mg; Xích thược 750 mg …
  • Thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 12 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 viên
  • SĐK V273-H12-13
  • Tra cứu số Visa thuốc Hoạt huyết Tâm Tâm

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here