Effer Paralmax Codein viên – SĐK VD-13442-10

  SĐK thuốc Effer Paralmax Codein? Giá bán Thuốc Effer Paralmax Codein viên mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Effer Paralmax Codein do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Effer Paralmax Codein

     
  Thuốc Effer Paralmax Codein
  Số đăng ký VD-13442-10
  Quy cách đóng gói viên
  Hoạt chất Paracetamol & Codein phosphat
  Nồng độ - Hàm lượng 500mg, 30mg
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty CPDP Boston (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty CPDP Boston
  Đơn vị báo cáo Công ty CPDP Boston
  Giá bán buôn dự kiến
  • 3500 đồng/viên(cập nhật 1/11/2011)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Effer Paralmax Codein: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Effer Paralmax Codein là gì
  • SĐK thuốc Effer Paralmax Codein
  • Số đăng ký thuốc Effer Paralmax Codein
  • Giá bán thuốc Effer Paralmax Codein
  • Thuốc chứa hoạt chất Paracetamol & Codein phosphat 500mg, 30mg
  • Thuốc Effer Paralmax Codein viên
  • SĐK VD-13442-10
  • Tra cứu số Visa thuốc Effer Paralmax Codein

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here