Dầu phật linh Trường sơn Chai 25ml dung dịch dầu – SĐK V1255-H12-10

  SĐK thuốc Dầu phật linh Trường sơn? Giá bán Thuốc Dầu phật linh Trường sơn Chai 25ml dung dịch dầu mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Dầu phật linh Trường sơn do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Dầu phật linh Trường sơn

     
  Thuốc Dầu phật linh Trường sơn
  Số đăng ký V1255-H12-10
  Quy cách đóng gói Chai 25ml dung dịch dầu
  Hoạt chất Tinh dầu bạc hà, ment hol, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu đinh hương, long não
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn
  Đơn vị báo cáo Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn
  Giá bán buôn dự kiến
  • 53370 đồng/Chai(cập nhật 4/4/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Dầu phật linh Trường sơn: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Dầu phật linh Trường sơn là gì
  • SĐK thuốc Dầu phật linh Trường sơn
  • Số đăng ký thuốc Dầu phật linh Trường sơn
  • Giá bán thuốc Dầu phật linh Trường sơn
  • Thuốc chứa hoạt chất Tinh dầu bạc hà, ment hol, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu đinh hương, long não
  • Thuốc Dầu phật linh Trường sơn Chai 25ml dung dịch dầu
  • SĐK V1255-H12-10
  • Tra cứu số Visa thuốc Dầu phật linh Trường sơn

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here