Dầu khuynh diệp Trường Sơn Chai 24ml dung dịch dầu – SĐK V1254-H12-10

  SĐK thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn? Giá bán Thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn Chai 24ml dung dịch dầu mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn

     
  Thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn
  Số đăng ký V1254-H12-10
  Quy cách đóng gói Chai 24ml dung dịch dầu
  Hoạt chất Tinh dầu tràm, long não tinh thể, tinh dầu đinh hương, tinh dầu Lavender
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn
  Đơn vị báo cáo Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn
  Giá bán buôn dự kiến
  • 34910 đồng/Chai(cập nhật 4/4/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn là gì
  • SĐK thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn
  • Số đăng ký thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn
  • Giá bán thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn
  • Thuốc chứa hoạt chất Tinh dầu tràm, long não tinh thể, tinh dầu đinh hương, tinh dầu Lavender
  • Thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn Chai 24ml dung dịch dầu
  • SĐK V1254-H12-10
  • Tra cứu số Visa thuốc Dầu khuynh diệp Trường Sơn

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here