Dầu gió đỏ Thiên Thảo Chai 5ml dung dịch dầu – SĐK V409-H12-10

  SĐK thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo? Giá bán Thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo Chai 5ml dung dịch dầu mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo

     
  Thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo
  Số đăng ký V409-H12-10
  Quy cách đóng gói Chai 5ml dung dịch dầu
  Hoạt chất Menthol, tinh dầu bạc hà, tinh dầu đinh hương, long não, eucalyptol
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn
  Đơn vị báo cáo Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn
  Giá bán buôn dự kiến
  • 11370 đồng/Chai(cập nhật 4/4/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo là gì
  • SĐK thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo
  • Số đăng ký thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo
  • Giá bán thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo
  • Thuốc chứa hoạt chất Menthol, tinh dầu bạc hà, tinh dầu đinh hương, long não, eucalyptol
  • Thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo Chai 5ml dung dịch dầu
  • SĐK V409-H12-10
  • Tra cứu số Visa thuốc Dầu gió đỏ Thiên Thảo

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here