Cốm cảm xuyên hương gói – SĐK

  SĐK thuốc Cốm cảm xuyên hương? Giá bán Thuốc Cốm cảm xuyên hương gói mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Cốm cảm xuyên hương do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Cốm cảm xuyên hương

     
  Thuốc Cốm cảm xuyên hương
  Số đăng ký
  Quy cách đóng gói gói
  Hoạt chất
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất CTCP Dược phẩm Yên Bái (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai CTCP Dược phẩm Yên Bái
  Đơn vị báo cáo CTCP Dược phẩm Yên Bái
  Giá bán buôn dự kiến
  • 2500 đồng/gói(cập nhật 25/5/2012)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Cốm cảm xuyên hương: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Cốm cảm xuyên hương là gì
  • SĐK thuốc Cốm cảm xuyên hương
  • Số đăng ký thuốc Cốm cảm xuyên hương
  • Giá bán thuốc Cốm cảm xuyên hương
  • Thuốc chứa hoạt chất
  • Thuốc Cốm cảm xuyên hương gói
  • SĐK
  • Tra cứu số Visa thuốc Cốm cảm xuyên hương

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here