Codlugel Plus gói giấy nhôm 10 gam hỗn dịch gel – SĐK VD-12460-10

  SĐK thuốc Codlugel Plus? Giá bán Thuốc Codlugel Plus gói giấy nhôm 10 gam hỗn dịch gel mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Codlugel Plus do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Codlugel Plus

     
  Thuốc Codlugel Plus
  Số đăng ký VD-12460-10
  Quy cách đóng gói gói giấy nhôm 10 gam hỗn dịch gel
  Hoạt chất Aluminium oxyd (dưới dạng Aluminium hydroxyd gel) 400mg, Magnessi hydroxyd (dưới dạng magnessi hydroxyd gel) 800,4mg, Simethicon 80mg
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty cổ phần dược TW Medipharco - Tenamyd (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty cổ phần Dược phẩm TW Medipharco - Tenamyd
  Đơn vị báo cáo Công ty cổ phần Dược phẩm TW Medipharco - Tenamyd
  Giá bán buôn dự kiến
  • 2000 đồng/Gói(cập nhật 25/9/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Codlugel Plus: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Codlugel Plus là gì
  • SĐK thuốc Codlugel Plus
  • Số đăng ký thuốc Codlugel Plus
  • Giá bán thuốc Codlugel Plus
  • Thuốc chứa hoạt chất Aluminium oxyd (dưới dạng Aluminium hydroxyd gel) 400mg, Magnessi hydroxyd (dưới dạng magnessi hydroxyd gel) 800,4mg, Simethicon 80mg
  • Thuốc Codlugel Plus gói giấy nhôm 10 gam hỗn dịch gel
  • SĐK VD-12460-10
  • Tra cứu số Visa thuốc Codlugel Plus

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here