Clamogentin – SĐK VD-14896-11

  SĐK thuốc Clamogentin? Giá bán Thuốc Clamogentin mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Clamogentin do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Clamogentin

     
  Thuốc Clamogentin
  Số đăng ký VD-14896-11
  Quy cách đóng gói
  Hoạt chất Amoxicillin, acid clavulanic
  Nồng độ - Hàm lượng 0,5g/0,1g
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty CPDP VCP (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty CPDP VCP
  Đơn vị báo cáo Công ty CPDP VCP
  Giá bán buôn dự kiến
  • 30000 đồng/lọ(cập nhật 16/4/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Clamogentin: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Clamogentin là gì
  • SĐK thuốc Clamogentin
  • Số đăng ký thuốc Clamogentin
  • Giá bán thuốc Clamogentin
  • Thuốc chứa hoạt chất Amoxicillin, acid clavulanic 0,5g/0,1g
  • Thuốc Clamogentin
  • SĐK VD-14896-11
  • Tra cứu số Visa thuốc Clamogentin

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here