Celedromyl chai 300 viên nang – SĐK VD-6633-08

  SĐK thuốc Celedromyl? Giá bán Thuốc Celedromyl chai 300 viên nang mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Celedromyl do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Celedromyl

     
  Thuốc Celedromyl
  Số đăng ký VD-6633-08
  Quy cách đóng gói chai 300 viên nang
  Hoạt chất Betamethason, Dexchlorpheniramin maleat
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
  Đơn vị báo cáo Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
  Giá bán buôn dự kiến
  • 400 đồng/Viên(cập nhật 8/4/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Celedromyl: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Celedromyl là gì
  • SĐK thuốc Celedromyl
  • Số đăng ký thuốc Celedromyl
  • Giá bán thuốc Celedromyl
  • Thuốc chứa hoạt chất Betamethason, Dexchlorpheniramin maleat
  • Thuốc Celedromyl chai 300 viên nang
  • SĐK VD-6633-08
  • Tra cứu số Visa thuốc Celedromyl

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here