Cao khô ích mẫu Túi 10 kg cao khô – SĐK VD-3606-07

  SĐK thuốc Cao khô ích mẫu? Giá bán Thuốc Cao khô ích mẫu Túi 10 kg cao khô mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Cao khô ích mẫu do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Cao khô ích mẫu

     
  Thuốc Cao khô ích mẫu
  Số đăng ký VD-3606-07
  Quy cách đóng gói Túi 10 kg cao khô
  Hoạt chất ích mẫu
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty BV Pharma (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty BV Pharma
  Đơn vị báo cáo Công ty BV Pharma
  Giá bán buôn dự kiến
  • 675000 đồng/túi(cập nhật 7/10/2009)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Cao khô ích mẫu: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Cao khô ích mẫu là gì
  • SĐK thuốc Cao khô ích mẫu
  • Số đăng ký thuốc Cao khô ích mẫu
  • Giá bán thuốc Cao khô ích mẫu
  • Thuốc chứa hoạt chất ích mẫu
  • Thuốc Cao khô ích mẫu Túi 10 kg cao khô
  • SĐK VD-3606-07
  • Tra cứu số Visa thuốc Cao khô ích mẫu

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here