Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN) Hộp 10 lọ, Hộp 50 lọ thuốc tiêm bột – SĐK VD-16056-11

  SĐK thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN)? Giá bán Thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN) Hộp 10 lọ, Hộp 50 lọ thuốc tiêm bột mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN) do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN)

     
  Thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN)
  Số đăng ký VD-16056-11
  Quy cách đóng gói Hộp 10 lọ, Hộp 50 lọ thuốc tiêm bột
  Hoạt chất Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm VCP (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty CP dược phẩm VCP
  Đơn vị báo cáo Công ty CP dược phẩm VCP
  Giá bán buôn dự kiến
  • 20000 đồng/Lọ(cập nhật 23/4/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN): Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN) là gì
  • SĐK thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN)
  • Số đăng ký thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN)
  • Giá bán thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN)
  • Thuốc chứa hoạt chất Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU
  • Thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN) Hộp 10 lọ, Hộp 50 lọ thuốc tiêm bột
  • SĐK VD-16056-11
  • Tra cứu số Visa thuốc Benzathin benzylpenicilin 2.400.000 IU (Cơ sở nhượng quyền: Công ty CPDP Trung ương 1-Phabarco. Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN)

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here