Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định) Hộp 1 lọ 2ml, hộp 10 lọ x 2ml dung dịch tiêm – SĐK VD-11514-10

  SĐK thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định)? Giá bán Thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định) Hộp 1 lọ 2ml, hộp 10 lọ x 2ml dung dịch tiêm mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định) do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định)

     
  Thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định)
  Số đăng ký VD-11514-10
  Quy cách đóng gói Hộp 1 lọ 2ml, hộp 10 lọ x 2ml dung dịch tiêm
  Hoạt chất Amikacin sulfat tương ứng với 500mg Amikacin
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai CT cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  Đơn vị báo cáo CT cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  Giá bán buôn dự kiến
  • 37800 đồng/Lọ(cập nhật 7/8/2013)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định): Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định) là gì
  • SĐK thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định)
  • Số đăng ký thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định)
  • Giá bán thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định)
  • Thuốc chứa hoạt chất Amikacin sulfat tương ứng với 500mg Amikacin
  • Thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định) Hộp 1 lọ 2ml, hộp 10 lọ x 2ml dung dịch tiêm
  • SĐK VD-11514-10
  • Tra cứu số Visa thuốc Amikacin Kabi (Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar- 498 Nguyễn Thái Học, TP. Qui Nhơn, Bình Định)

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here