Ambidil 5 – SĐK VD-20665-14

  SĐK thuốc Ambidil 5? Giá bán Thuốc Ambidil 5 mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Ambidil 5 do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Ambidil 5

     
  Thuốc Ambidil 5
  Số đăng ký VD-20665-14
  Quy cách đóng gói
  Hoạt chất Amlodipin besylat
  Nồng độ - Hàm lượng 5mg Flunarizine
  Doanh nghiệp sản xuất Công ty CP Dược phẩm Bidiphar1 (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty CP Dược phẩm Bidiphar1
  Đơn vị báo cáo Công ty CP Dược phẩm Bidiphar1
  Giá bán buôn dự kiến
  • 525 đồng/Viên(cập nhật 27/6/2014)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Ambidil 5: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Ambidil 5 là gì
  • SĐK thuốc Ambidil 5
  • Số đăng ký thuốc Ambidil 5
  • Giá bán thuốc Ambidil 5
  • Thuốc chứa hoạt chất Amlodipin besylat 5mg Flunarizine
  • Thuốc Ambidil 5
  • SĐK VD-20665-14
  • Tra cứu số Visa thuốc Ambidil 5

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here