Agidecotyl – SĐK VD-14664-11

  SĐK thuốc Agidecotyl? Giá bán Thuốc Agidecotyl mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Agidecotyl do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Agidecotyl

     
  Thuốc Agidecotyl
  Số đăng ký VD-14664-11
  Quy cách đóng gói
  Hoạt chất mephenesin
  Nồng độ - Hàm lượng
  Doanh nghiệp sản xuất CT CPDP Agimexpharm (Việt Nam)
  Doanh nghiệp kê khai CT CPDP Agimexpharm
  Đơn vị báo cáo CT CPDP Agimexpharm
  Giá bán buôn dự kiến
  • 500 đồng/viên(cập nhật 15/11/2011)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Agidecotyl: Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Agidecotyl là gì
  • SĐK thuốc Agidecotyl
  • Số đăng ký thuốc Agidecotyl
  • Giá bán thuốc Agidecotyl
  • Thuốc chứa hoạt chất mephenesin
  • Thuốc Agidecotyl
  • SĐK VD-14664-11
  • Tra cứu số Visa thuốc Agidecotyl

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here