Trang chủ Vần K

Vần K

K00.3: Răng lốm đốm

Mã bệnh ICD 10 K00.3: Răng lốm đốm. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K00-K14 Bệnh của khoang miệng, tuyến nước bọt và xương hàm

K00.4: Rối loạn tạo răng

Mã bệnh ICD 10 K00.4: Rối loạn tạo răng. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K00-K14 Bệnh của khoang miệng, tuyến nước bọt và xương hàm

K00.5: Rối loạn di truyền cấu trúc răng, không phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 K00.5: Rối loạn di truyền cấu trúc răng, không phân loại nơi khác. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K00-K14 Bệnh của khoang miệng, tuyến nước bọt và xương hàm

K00.6: Rối loạn mọc răng

Mã bệnh ICD 10 K00.6: Rối loạn mọc răng. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K00-K14 Bệnh của khoang miệng, tuyến nước bọt và xương hàm

K00.7: Hội chứng mọc răng

Mã bệnh ICD 10 K00.7: Hội chứng mọc răng. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K00-K14 Bệnh của khoang miệng, tuyến nước bọt và xương hàm

K00.8: Rối loạn khác về phát triển răng

Mã bệnh ICD 10 K00.8: Rối loạn khác về phát triển răng. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K00-K14 Bệnh của khoang miệng, tuyến nước bọt và xương hàm

K00.9: Rối loạn phát triển răng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 K00.9: Rối loạn phát triển răng, không đặc hiệu. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K00-K14 Bệnh của khoang miệng, tuyến nước bọt và xương hàm