Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan) Hộp 28 gói, cốm uống – SĐK VN-20814-17

  SĐK thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan)? Giá bán Thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan) Hộp 28 gói, cốm uống mới nhất. Tra cứu số đăng ký, số visa thuốc? Thông tin Hoạt chất, Nồng độ - Hàm lượng. Dưới đây là thông tin lưu hành thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan) do cục quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành.

  Thông tin thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan)

     
  Thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan)
  Số đăng ký VN-20814-17
  Quy cách đóng gói Hộp 28 gói, cốm uống
  Hoạt chất Monetlukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg
  Nồng độ - Hàm lượng 4mg
  Doanh nghiệp sản xuất Patheon Manufaturing Services LLC (Nước ngoài)
  Doanh nghiệp kê khai Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương
  Đơn vị báo cáo Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương
  Giá bán buôn dự kiến
  • 13503 đồng/Gói(cập nhật 17/09/2018)

  Thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan): Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, công dụng, lưu ý

  Tra cứu Tác dụng thuốc

  Từ khóa liên quan

  • Thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan) là gì
  • SĐK thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan)
  • Số đăng ký thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan)
  • Giá bán thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan)
  • Thuốc chứa hoạt chất Monetlukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg 4mg
  • Thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan) Hộp 28 gói, cốm uống
  • SĐK VN-20814-17
  • Tra cứu số Visa thuốc Singulair (đóng gói cấp 1: Merck Sharp & Dohme Corp, USA; Đóng gói cấp 2: Merck Sharp & Dohme B.V.Hà Lan)

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here