Danh sách

A02.2: Nhiễm salmonella khu trú

Mã bệnh ICD 10 A02.2: Nhiễm salmonella khu trú. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A02.1: Nhiễm trùng huyết do Salmonella

Mã bệnh ICD 10 A02.1: Nhiễm trùng huyết do Salmonella. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A03: Bệnh lỵ trực khuẩn

Mã bệnh ICD 10 A03: Bệnh lỵ trực khuẩn. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột