Trang chủ Thuốc nhập khẩu

Thuốc nhập khẩu

Hydra Cap Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VN-16526-13

Thuốc Hydra Cap - VN-16526-13: Hộp 10 vỉ x 10 viên Hoạt chất Hydroxyurea 500mg . Dae Han New Pharm Co., Ltd.. Giá bán 4000 đồng/Viên

Toropi 20 Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VN-21353-18

Thuốc Toropi 20 - VN-21353-18: Hộp 10 vỉ x 10 viên Hoạt chất Lercanidipin hydroclorid 20mg 20mg. Torrent Pharmaceuticals Ltd.. Giá bán 10500 đồng/Viên

Toropi 10 Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VN-21352-18

Thuốc Toropi 10 - VN-21352-18: Hộp 10 vỉ x 10 viên Hoạt chất Lercanidipin hydroclorid 10mg 10mg. Torrent Pharmaceuticals Ltd.. Giá bán 7800 đồng/Viên

Prevomit FT Hộp 5 vỉ x 10 viên nén tan nhanh – SĐK VN-19322-15

Thuốc Prevomit FT - VN-19322-15: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén tan nhanh Hoạt chất Domperidon 10mg . PT. Dexa Medica. Giá bán 1050 đồng/Viên

Tenifo Hộp 1 vỉ x 10 viên – SĐK VN-20376-17

Thuốc Tenifo - VN-20376-17: Hộp 1 vỉ x 10 viên Hoạt chất Tenofovir disoproxil fumarat 300mg 300mg. Atra Pharmaceuticals Limited. Giá bán 33000 đồng/Viên

Fleet enema for children Hộp 1 chai 66ml – SĐK VN-19781-16

Thuốc Fleet enema for children - VN-19781-16: Hộp 1 chai 66ml Hoạt chất Mỗi 59ml dung dịch chứa: Monobasic natri phosphat 9,5g; Dibasic natri phosphat 3,5g . C.B Fleet Company Inc.. Giá bán 44200 đồng/Chai

Bioguide Film Coated Tablet Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VN-18889-15

Thuốc Bioguide Film Coated Tablet - VN-18889-15: Hộp 10 vỉ x 10 viên Hoạt chất Cao khô lá bạch quả (Extractum Folium Ginkgo Siccus tương đương với 28,8mg tổng Ginkgo flavon glycoside) 120mg . Pharvis Korea Pharm. Co.,Ltd.. Giá bán 6500 đồng/Viên

Tracrium Hộp 5 ống 2,5ml – SĐK VN-18784-15

Thuốc Tracrium - VN-18784-15: Hộp 5 ống 2,5ml Hoạt chất Atracurium besilate 10mg/ml . GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. Giá bán 46147 đồng/Ống

KIOVIG Hộp 1 lọ 50ml – SĐK QLSP-999-17

Thuốc KIOVIG - QLSP-999-17: Hộp 1 lọ 50ml Hoạt chất Human normal immunoglobulin 100 mg/ml 100mg/ml. Baxalta Belgium Manufacturing SA. Giá bán 8500000 đồng/Lọ

Jasugrel Film – coated tablet Hộp 2 vỉ x 14 viên – SĐK VN2-524-16

Thuốc Jasugrel Film - coated tablet - VN2-524-16: Hộp 2 vỉ x 14 viên Hoạt chất Prasugrel (dưới dạng prasugrel hydroclorid) 10mg 10mg. Eli Lilly & Company. Giá bán 36000 đồng/Viên

Lofrinex eye drops Hộp 1 lọ 5ml – SĐK VN-17755-14

Thuốc Lofrinex eye drops - VN-17755-14: Hộp 1 lọ 5ml Hoạt chất Timolol (dưới dạngTimolol maleate) 0,5% . Micro Labs Limited. Giá bán 24600 đồng/Lọ

Polcalmex (vị cam) Hộp 1 chai 150ml – SĐK VN-21644-18

Thuốc Polcalmex (vị cam) - VN-21644-18: Hộp 1 chai 150ml Hoạt chất Mỗi 150ml chứa: Calci glubionat 44,1g; Calci lactobionat 9,6g 44,1g, 9,6g. Polfarmex S.A. Giá bán 250000 đồng/Chai

Mefira Inj. Hộp 10 lọ – SĐK VN-21637-18

Thuốc Mefira Inj. - VN-21637-18: Hộp 10 lọ Hoạt chất Cefmetazol (dưới dạng cefmetazol natri) 1g 1g. Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.. Giá bán 85000 đồng/Lọ

Hepa-Merz Hộp 5 ống 10ml – SĐK VN-17364-13

Thuốc Hepa-Merz - VN-17364-13: Hộp 5 ống 10ml Hoạt chất L-Ornithin L-aspartat 5g/10ml . B.Braun Melsungen AG. Giá bán 125000 đồng/Ống

Insulatard Hộp chứa 1 lọ x 10 ml – SĐK QLSP-1127-18

Thuốc Insulatard - QLSP-1127-18: Hộp chứa 1 lọ x 10 ml Hoạt chất Insulin người (rDNA) 1000 IU/10ml . Novo Nordisk A/S. Giá bán 129342 đồng/Lọ

Sotrel 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên – SĐK VN-21227-18

Thuốc Sotrel 10mg - VN-21227-18: Hộp 3 vỉ x 10 viên Hoạt chất Isotretinoin 10mg 10mg. Young Il Pharm. Co. Ltd. Giá bán 9550 đồng/Viên

Synmacet film coated tablet Hộp 5 vỉ x 10 viên – SĐK VN-19207-15

Thuốc Synmacet film coated tablet - VN-19207-15: Hộp 5 vỉ x 10 viên Hoạt chất Tramadol hydrochlorid 37,5mg; Paracetamol 325,0 mg . Samjin Pharmaceutical Co., Ltd.. Giá bán 6000 đồng/Viên

Toujeo Solostar Hộp 5 bút tiêm nạp sẵn thuốc x 1,5ml – SĐK QLSP-1113-18

Thuốc Toujeo Solostar - QLSP-1113-18: Hộp 5 bút tiêm nạp sẵn thuốc x 1,5ml Hoạt chất Insulin glargine . Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Giá bán 556424 đồng/Bút tiêm

Ginkor Fort Hộp 3 vỉ x 10 viên – SĐK VN-16802-13

Thuốc Ginkor Fort - VN-16802-13: Hộp 3 vỉ x 10 viên Hoạt chất Cao Ginkgo biloba 14mg; Troxerutin 300mg; Heptaminol hydrochloride 300mg . Beaufour Ipsen Industrie. Giá bán 3401 đồng/Viên

Axitan 40mg Hộp 03 vỉ x 10 viên – SĐK VN-20124-16

Thuốc Axitan 40mg - VN-20124-16: Hộp 03 vỉ x 10 viên Hoạt chất Pantoprazol natri sesquihydrat 45,16mg 45,16mg. Balkanpharma - Dupnitsa AD. Giá bán 5500 đồng/Viên